Vodka Jan Eskymo Welzl jde do světa…

Prv­ní výro­bek, kte­rý okol­ko­ván opouš­tí náš liho­var, je vod­ka J.E.Welzl.

Na zdra­ví!