Bylinná hořká je hotová a putuje na zámek i k vám

Dal­ším hoto­vým pro­duk­tem v řadě výrob­ků je Bylin­ná hoř­ká pánů Bub­na-Litic. Prv­ní bed­ny samo­zřej­mě putu­jí k naše­mu part­ne­ro­vi hoř­ké panu Pet­ro­vi Duj­ko­vi na zámek v Doudle­bech. Všech­no ostat­ní je urče­no pro vás.