Gin COMENIUS upravuje vstupní cenu

Konec háje­ní zavá­dě­cí ceny naše­ho ginu Come­nius je tady. Měli jste mož­nost ochut­nat a zjis­tit, jak vám chut­ná, a to za zavá­dě­cí cenu. Tato bude pla­tit ješ­tě do nedě­le 28.února. Od 1.března se cena změ­ní na stan­dard­ní cenu 590,- Kč/láhev 0,5 l. Ale neboj­te se, máme pro vás při­pra­ve­ny spe­ci­ál­ní akce a sle­vy, pro­to nás sle­duj­te. Také všech­ny objed­náv­ky i pří­mý pro­dej do kon­ce úno­ra zre­a­li­zu­je­me za sta­rou cenu. A aby pro vás pře­chod nebyl tak kru­tý, tak ješ­tě břez­no­vé pro­de­je bude­me rea­li­zo­vat za cenu 540,- Kč.