Mandarinkový likér ve výrobě

Prv­ní z něko­li­ka úpl­ně nově při­pra­vo­va­ných liké­rů pod­le původ­ních recep­tur je man­da­rin­ko­vý likér 35%. Lou­pe­me ruč­ně a pou­ži­je­me pro likér duž­ni­nu, niko­liv slupky.