Nové výrobky už pro vás chystáme

Zane­dlou­ho pro vás nalah­vu­je­me a pus­tí­me ven z liho­va­ru nové hoto­vé pro­duk­ty. Dvě pálen­ky a dva liké­ry. Bude to chil­li­o­vi­ce 46% — pálen­ka s chil­li, jabl­ko­vi­ce med a zázvor 52%, tra­dič­ní oře­chov­ka 35% a původ­ní vanil­ko­vá 35%. Tak už se může­te těšit!