BELUGA BAR v Šumperku

KDE MŮŽETE OCHUTNAT NAŠE PRODUKTY? Napří­klad v BELUGA BARU v Šum­per­ku. https://www.facebook.com/BelugaBarSumperk Máme radost, že se prá­vě v tom­to útul­ném baru upro­střed měs­ta roz­hod­li pro zařa­ze­ní všech našich pro­duk­tů do své nabíd­ky. V pátek jsme se tu sešli s jed­ním z maji­te­lů Janem Žeb­ro­kem, abychom nafo­ti­li pár obráz­ků pří­mo na baru a vy si udě­la­li před­sta­vu, jak a s čím se kte­rý náš drink správ­ně pije a jak ho tu ser­ví­ru­jí. V BELUGA BARU si navíc může­te dát i skvě­lou kávu, pivo nebo pře­jít na kva­lit­ní víno. A co k jídlu? Je tu piz­za a oprav­do­vé BBQ. Pokud se sem vypra­ví­te, pře­je­me pří­jem­ný zážitek!