Jan Ámos Komenský a den učitelů

Dej­te si na baru jed­no­ho Komen­ský­ho… Jan Ámos Komen­ský se naro­dil na Mora­vě 28. břez­na 1592. Oslav­me tedy spo­leč­ně 430. výro­čí jeho naro­ze­ní a také DEN UČITELŮ naším GINEM COMENIUS, kte­rý jsme pojme­no­va­li prá­vě po této význam­né osob­nos­ti naší his­to­rie. Ten­to gin je naším stě­žej­ním pro­duk­tem a byl vyro­ben u pří­le­ži­tos­ti 350. výro­čí úmr­tí Jana Ámose Komen­ské­ho. Chut­ná skvě­le s kla­sic­kým i růžo­vým toni­kem. Kou­pit si ho může­te napří­klad na našem e‑shopu: https://fdhouse.cz/produkt/gin-comenius-original-05-l-alc-46/