Pálenka fest 2022

Fes­ti­val pro­běh­ne 8. říj­na od 12:00 v Praž­ské tržnici.

I my tam budeme!

  • 31 liho­va­rů na jed­nom místě
  • Zhru­ba v 18h pro­běh­ne vyhlá­še­ní výsled­ků sou­tě­že Pálen­ka roku
  • Akce je pod stře­chou na plo­še 2000 m², čili poča­sí nás netrápí
  • Food zóna
  • DJ