Řada Luxury

Rhum Agricole 1492, 0,7 l, alc. 45 %

Rhum Agri­co­le 1492 je prv­ní čes­ký rum, kte­rý navíc není desti­lo­va­ný z mela­sy, ale pří­mo ze šťá­vy z cuk­ro­vé třti­ny a díky tomu si zacho­vá­vá více její chu­ti. Je výsled­kem fer­men­ta­ce a desti­la­ce pro­ve­de­né v liho­va­ru Fami­ly Dis­tille­ry Hou­se v Oběd­né. Rum s obsa­hem alko­ho­lu 45% v ori­gi­nál­ní láhvi o obsa­hu 0,7 l, kte­rý se dále neu­pra­vu­je ani nezra­je v sudech. Ve vůni jem­né tóny čer­stvé třti­ny, na pat­ře vel­mi pří­jem­ná chuť třti­ny a kon­t­ro­lo­va­ná síla a na závěr vel­mi pěk­ná dél­ka na chu­ti. Prv­ní rum z chys­ta­né série agri­co­le rumů.

více infor­ma­cí…

Rhum Agricole 1687, 0,7 l, alc. 55%

Rhum Agri­co­le 1687 je dal­ším rumem z při­pra­vo­va­né uce­le­né série agri­co­le rumů, prv­ních čes­kých rumů, kte­ré navíc nejsou desti­lo­va­né z mela­sy, ale pří­mo ze šťá­vy z cuk­ro­vé třti­ny a díky tomu si zacho­vá­va­jí více její chu­ti. Rum je výsled­kem fer­men­ta­ce a desti­la­ce pro­ve­de­né v liho­va­ru Fami­ly Dis­tille­ry Hou­se v Oběd­né. Rum s obsa­hem alko­ho­lu 55% v ori­gi­nál­ní láhvi o obsa­hu 0,7 l, kte­rý se dále neu­pra­vu­je ani nezra­je v sudech. Ve vůni jem­né tóny čer­stvé třti­ny, na pat­ře vel­mi pří­jem­ná chuť třti­ny a kon­t­ro­lo­va­ná síla a na závěr vel­mi pěk­ná dél­ka na chu­ti. Dru­hý rum ze série agri­co­le rumů.

více infor­ma­cí…