Řada Premium

CHILLIOVICE pálenka s chilli, 0,5 l, alc. 46 %

Spo­je­ním našich morav­ských jablek s papri­kou z opač­né stra­ny země­kou­le nebyl zase tak špat­ný nápad. Při­dá­ním medu a sko­ři­ce jsme vytvo­ři­li nek­tar, kte­rý nemá obdo­by, naši Chil­li­o­vi­ci – pálen­ku s chil­li.

více infor­ma­cí…

JABLKOVICE med a zázvor, 0,5 l, alc. 52 %

Pro nový pro­dukt Jabl­ko­vi­ce med a zázvor jsme opět pou­ži­li náš jableč­ný desti­lát a jeho chuť jsme obo­ha­ti­li o med a zázvor. Med je nej­lep­ší pří­rod­ní sla­di­dlo. A med z Buko­vic u Vel­kých Losin je tou správ­nou vol­bou – jsou v něm cítit kvě­ty hor­ských luk, ovoc­ných stro­mů a okol­ních lesů. Při­vo­nět k naše­mu medu je jako pro­jít celé Jeseníky.

více infor­ma­cí…

OŘECHOVKA tradiční, 0,5 l, alc. 35 %

Vyro­bi­li jsme tra­dič­ní liho­vi­nu pod­le sta­ro­dáv­né recep­tu­ry. Základ­ní suro­vi­nou pro naši Oře­chov­ku tra­dič­ní jsou zele­né plo­dy ořešá­ku. My jsme pou­ži­li vlaš­ský ořech z naší zahra­dy v liho­va­ru v Obědné.

více infor­ma­cí…

VANILKOVÁ původní, 0,5 l, alc. 35 %

Naše Vanil­ko­vá původ­ní je tvo­ře­na na zákla­dě recep­tu staré­ho 150 let. Recep­tu z doby, kdy nikdo neznal umě­lá bar­vi­va a esen­ce. Do naší Vanil­ko­vé jsme pou­ži­li 100% pra­vou pří­rod­ní vanil­ku, vanil­ko­vé lus­ky Bur­bon z Madagaskaru.

více infor­ma­cí…

PIVOVICE pálenka z piva, 0,5 l, alc. 52 %

Výro­bou Pivo­vi­ce – pálen­ky z piva se vra­cí­me do mezi­vá­leč­né­ho obdo­bí, kdy byl ten­to desti­lát v kaž­dé hos­po­dě a byl vel­mi oblí­be­ný. Pivo je čes­ký národ­ní poklad, pro­to se o něj musí­me s lás­kou sta­rat. Z něj vyro­be­ná Pivo­vi­ce je spe­ci­fic­ký a vel­mi tra­dič­ní tuzem­ský výro­bek, na kte­rý se během času tak nějak pozapomnělo.

více infor­ma­cí…

Hřebíčkový bitter – Victoria, alc. 35%

více infor­ma­cí…

Kakaový bitter – sladce hořký, alc. 35%

více infor­ma­cí…

Kávový bitter – karibská edice, alc. 35%

více infor­ma­cí…

Kontušovka legendární, alc. 40%

více infor­ma­cí…

Mandarinkovice exotická, alc. 46%

více infor­ma­cí…

Mandarinkový bitter po Sicilsku, alc. 35%

více infor­ma­cí…