Doprava a platba

Osobní odběr v Šumperku

Cena: zdar­ma

Pokud jste ze Šum­per­ka nebo jeho oko­lí, může­te vyu­žít osob­ní odběr, pří­mo v síd­le naší spo­leč­nos­ti na adre­se Nemoc­nič­ní 1056/8a, 787 01 Šum­perk. Pro­voz­ní doba je Po-Pá  8–16 hod. Vždy vyčkej­te až obdr­ží­te e‑mail s infor­ma­cí, že zbo­ží je pro Vás připraveno.


Doprava přepravní společností

Cena: 180 Kč, u objed­ná­vek nad 3 900 Kč zdarma

Vyu­ží­vá­me kurýr­ní služ­bu Mes­sen­ger, u vět­ších objed­ná­vek Toptrans.

Jakmi­le pře­dá­me váš balík pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, zásil­ka Vám bude doru­če­na násle­du­jí­cí pra­cov­ní den. Čas dodá­ní Vám bude ozná­men kurý­rem pomo­cí SMS a e‑mailu.


Platba bankovním převodem

V sou­čas­nos­ti je plat­ba mož­ná pou­ze pře­dem, a sice ban­kov­ním pře­vo­dem na náš účet 2109751632 / 2700 u Unicre­dit­bank Šumperk.